Project Description

Numerička kontrola strojeva

Sustav za numeričku kontrolu strojeva dizajniran je s ciljem automatizacije alatnih strojeva kojima se upravlja uz pomoć apstraktnih naredaba kodiranim u ugradbeni računalni sustav.

Numerička kontrola strojeva

Sustav se može primijeniti na već postojeće alate uz nekoliko izmjena: alati moraju biti opremljeni električnim motorima, a upravljački sklop je obvezatan. Naš sustav za numeričku kontrolu strojeva posebno je projektiran za automatizaciju industrijske pile za rezanje aluminija. Sustav omogućuje automatizirano rezanje aluminijskih dijelova na željenu duljinu. Operator unosi željenu duljinu (do preciznosti od 1/10 mm) na žičanoj daljinskoj konzoli, a sustav se automatski podešava za rezanje na zadanu duljinu.

Kompletan sustav sastoji se od:

  • industrijske pile za rezanje aluminija
  • linearne osi duljine 3000mm
  • koračnog motora (momenta 8.5Nm, kut koraka od 1.8°)
  • upravljačkog sklopa
  • 19″ rack kućišta
Pločica numeričke kontrole

Upravljački sklop je dizajniran za rad u teškim industrijskim uvjetima i nalazi se u 19″ rack kućištu. Po uključenju napajanja sustav izvodi referenciranje kako bi došao do poznate pozicije. Nakon referenciranja operator može koristiti žičanu konzolu za postavljanje sustava na željenu duljinu rezanja. Žičana daljinska konzola ima 4×4 matričnu tipkovnicu za unos podataka i 16×2 alfanumerički LCD zaslon za prikaz informacija. Konzola se koristi za podešenje postavki sustava (brzina koračnog motora, referentna točka, radni prostor), te za upravljanje sustavom nakon što je pravilno konfiguriran

Upravljački sklop sadrži:

  • kontroler za koračni motor
  • žičanu daljinsku konzolu sa matričnom tipkovnicom i LCD zaslonom
  • ugradbeni računalni sustav
  • izvor napajanja