Project Description

Kontroler za bipolarne koračne motore

Bipolarni koračni motori imaju jedan namot po fazi, a smjer struje namota potrebno je mijenjati pomoću upravljačkog kruga što takve kontrolere čini kompliciranijima. Zbog boljeg iskorištenja namotaja, bipolarni koračni motori snažniji su od unipolarnih motora iste mase (za otprilike 50%) .

Kontroler za bipolarne koračne motore

Performanse koračnog motora u velikoj mjeri ovise o pogonskom sklopu. Krivulja momenta može se popraviti ako se polaritet namota može brže promijeniti. U tome je ograničavajući faktor induktivitet namota. Kako bi prevladao ovaj problem, mora se povećati napon kojim se pogoni motor, ali u cilju zaštite motora potrebno je koristiti sklopovlje za ograničenje struje jer povećani napon može uništiti motor.

Naš kontroler posjeduje sklopovlje za pogonjenje motora konstantnom strujom. Struja kroz svaki namot se nadzire kako ne bi premašila zadanu vrijednost. Iznos struje moguće je kontinuirano podesiti u opsegu 0-10A. Kontroler podržava modove u kojima motor može raditi punim korakom, pola koraka, četvrtinom i šesnaestinom koraka. Posjeduje jednostavno 2-žično sučelje (korak i smjer) kompatibilno s većinom CNC kontrolera.

Tehničke specifikacije

  • Upravljanje s bipolarnim 2-faznim koračnim motorom
  • 2-žično sučelje (korak i smjer)
  • Radni napon: 12V do 50V DC
  • 0-10A nazivna struja
  • Dvostruki pogonski sklop za H-most sačinjen od N-kanalnih MOSFET-a
  • Sinkrono ispravljanje
  • Sinusna DAC strujna referenca
  • Mikrokoračni režim: 1/1, 1/2, 1/4, 1/16