Project Description

Automatska stabilizacija platforme

Kontroler za platformu je elektronički uređaj koji omogućuje upravljanje četirima DC motorima i spajanje trošila na dva zasebna stabilizirana izvora napajanja.

Automatska stabilizacija platforme

Uređaj, osim kontrole motora, omogućuje i nadzor napona i struje svakog motora, mjerenje ukupne struje i mjerenje struje stabiliziranih izvora napajanja.

Komunikacija s računalom

Uređaj se na računalo spaja putem RS232 sučelja korištenjem standardnog serijskog kabela, a komunikacija se vrši putem odgovarajućeg serijskog porta. Sve naredbe uređaju se šalju isključivo ASCII znakovima, pri čemu se poštuju pravila implementiranog protokola.

Parametri serijske veze (9600, 8, N, 1)

 • Baud rate:9600 kbps
 • Parity: None
 • Data bits: 8
 • Stop bit: 1

Ključne karakteristike

 • Napajanje: 12V – 25V DC stabilizirano (maksimalno 30A)
 • Upravljanje četirima DC motorima (maksimalno 5A po motoru)
 • Mjerenje ukupne struje i napona, te mjerenje struje motora i stabiliziranih izvora napajanja
 • Stabilizirani izvor napajanja: +12V/5A (60W), +5V/5A (25W)
 • Mogućnost galvanski izoliranog paljenja računala
 • Upravljanje zvučnom signalizacijom (buzzer)
 • RS232 sučelje prema računalu