Project Description

Anemometri

Byte Lab je razvio digitalni LCD anemometar i Digital USB anemometar

Digitalni Anemometer

Digitalni anemometar s LCD-om

Uređaj je temeljen na robusnom anemometru koji uz pomoć dodatne elektronike omogućuje mjerenje brzine vjetra u rasponu od 3 do 200 km/h.

Osnovne karakteristike anemometra

 • Visoko kvalitetni rotor sa tri lopatice pričvršćen na nosač od nehrđajućeg čelika
 • Robusno tijelo na bazi Delrina (Polyoxymethylene) i ležajevi na bazi bronce i Rulona
 • Ravni aluminijski nosač s dvije montažne rupe
 • Magnetski senzor i magnet za dobivanje jednog impulsa po rotaciji
 • Mjerni opseg 3-200 km/h, rezolucija 0.1 km/h
 • Napajanje 12V, 100mA
 • Relej 230V, 16A (aktiviranje na zadanoj brzini)

Test

Anemometar je uspješno testiran sraznim elektroničkim uređajima sa više od 500m kabla.

Naša izvedba koristi alfanumerčiki LCD za prikaz podataka. Na zaslonu se ispisuje trenutna brzina vjetra, postavljene brzine na kojima se aktiviraju releji i stanje tih releja. Uređaj je napajan s 12 VDC uz maksimalnu potrošnju od 100mA.

USB Anemometar

Digitalni USB anemometar

USB Anemometar je uređaj baziran na magnetskom senzoru za mjerenje brzine vjetra, a svoju primjenu nalazi u aplikacijama poput meteoroloških stanica, te u mnogim drugim senzoričkim sustavima.

Osnovne karakteristike anemometra

 • Visoko kvalitetni rotor s tri lopatice pričvršćen na nosač od nehrđajućeg čelika
 • Robusno tijelo na bazi Delrina (Polyoxymethylene) i ležajevi na bazi bronce i Rulona
 • Ravni aluminijski nosač s dvije montažne rupe
 • Magnetski senzor i magnet za dobivanje jednog impulsa po rotaciji
 • Mjerni opseg 3-200 km/h
 • USB napajanje

Anemometar je uređaj koji omogućuje mjerenje brzine vjetra. Sastoji se od vanjskog senzora s 3 lopatice, koji se može nalaziti na kablu duljine do 500m, i USB modula koji se spaja na računalo. Informacije se sa senzora na računalo prenose putem USB sabirnice gdje se potom vrši daljnja obrada, vizualni prikaz (analogan, digitalan, grafički) te pohrana podataka. Senzor za mjerenje brzine vjetra zasniva se na magnetskom releju koji daje jedan puls po rotaciji. Mjerni opseg je od 3km/h do 200km/h, a na rotoru, polumjera 125 mm, smještene su tri lopatice.

Za potrebe uređaja razvijen je poseban softver koji omogućuje analogan i digitalan prikaz trenutne brzine vjetra, prosječnu brzinu s podesivim vremenskim razdobljem za izračunavanje prosječne vrijednosti, vremenski prikaz brzine vjetra, te mogućnost zvučnog alarma i dojave na e-mail kada brzina preraste zadanu kritičnu vrijednost.