Project Description

3D Digitalizator

Digitalizator je uređaj koji omogućuje snimanje površine objekta, te njenu računalnu rekonstrukciju prikazanu poput oblaka točkica.

3d Digitalizator platform

Trodimenzionalna digitalizacija objekata je proces registriranja i obrade točaka sa površine objekta, te rekonstruiranje njihovih prostornih koordinata u računalu s ciljem dobivanja vjerne računalne kopije površine objekta. Uređaj kojim se provodi digitalizacija naziva se digitalizator. Digitalizatore dijelimo na kontaktne i beskontaktne.

Kod beskontaktnih digitalizatora, najzastupljeniji princip rada jest digitalizacija uz korištenje kamere i strukturiranog svjetla. Strukturirano svjetlo se dobiva korištenjem laserskog linijskog modula ili projekcijom strukturiranog svjetlosnog obrasca na površinu snimanog objekta. Uz poznate parametre kamere, vrši se računalna rekonstrukcija površine, koja kao početni rezultat daje oblak točaka, koje predstavljaju geometrijske uzorke promatrane površine. Točke se zatim matematički obrađuju, koristeći triangulaciju, čime točke bivaju povezane u trokute, što rezultira površinom sastavljenom od brojnih trokutastih ploha. Takva je površina pogodna za vizualizaciju i daljnju obradu.

3d digitizator

Ograničavajući čimbenik za širu primjenu ovakvih tehnologija je još uvijek njihova cijena. Premda cijena digitalizatora značajno varira među proizvođačima i modelima, ona je ipak još uvijek vrlo visoka, čak i za jednostavnije izvedbe, što digitalizatore čini nedostupnima za širu primjenu. Upravo je ovo bio poticaj za kreiranje digitalizacijskog sklopa od komercijalno dostupnih komponenti, čija bi osnovna namjena bila snimanje površine ljudskog tijela za potrebe medicinske dijagnostike poremećaja statike kralježnice, iako bi se uređaj uz modifikacije mogao koristiti i u druge svrhe.

Glavni cilj razvoja ovakvog sustava bila je želja za otklanjanjem problema statičkih deformiteta kralježnice kod školske populacije. Od neizmjerne je važnosti rano utvrđivanje prisutnosti bilo kakvih promjena kako bi se što ranije pristupilo terapiji, jer se jedino na takav način mogu očekivati uspješni rezultati. Ovom metodom, uz određene uvjete, moguće je provesti trodimenzionalno snimanje površine kralježnice. Nad tako dobivenom površinom u računalu kasnije se provodi mjerenje i analiza s ciljem utvrđivanja asimetrije, veličine i oblika pojedinih anatomskih i topografskih značajki kralježnice.

Općenito, cilje je utvrditi bilo kakva patološka odstupanja od referentnih mjerila za određenu dob i spol ispitanika. Važno je naglasiti da je ova metoda digitalizacije potpuno bezopasna i jednostavna za rukovanje, i kao takva se može brzo implementirati u zdravstveni sustav, a pritom je cjenovno bitno prihvatljivija od drugih dostupnih metoda. Sustav za digitalizaciju sastoji se od linearne osi koja je fiksirana na portal s digitalnom kamerom i linijski laserski modul. Generator laserskog snopa obasjava objekt kreirajući na površini objekta krivulju, što se snima digitalnom kamerom. Po završetku snimanja jednog presjeka, portal se linearno pomiče do sljedeće poznate pozicije s koje se čitav postupak ponavlja. Kao rezultat dobiva se oblak točaka načinjen od niza krivuljnih segmenata, nad kojim se dalje vrši obrada, vizualizacija te analiza dobivenih rezultata. Točnost navedenog sustava je 0.25 mm, što ga čini primjerenim za spomenutu namjenu.