Project Description

Sustav za upravljanje baterijama

Sustav za upravljanje baterijama (BMS) je elektronički uređaj za nadzor punjivih baterijski ćelija baziranih na Litij-Ion tehnologiji.

Sustav za nadzor baterija

Baterijske ćelije potrebno je konstantno nadzirati kako bi uvijek radile unutar zadanih parametara čime se sprječavaju oštećenja i osigurava dugi životni vijek baterijskih ćelija.

Uređaj uz balansiranje omogućuje i nadzor napona svake baterijske ćelije, mjerenje ukupne struje i mjerenje protoka naboja kroz baterijske ćelije.

Sustav je modularan i omogućuje nadzor od 12 do 192 baterijske ćelije a sastoji se od sljedećih modula:

• Modul za komunikaciju s računalom
• Modul za mjerenje struje i energije
• Modul za baterijske ćelije
• Modul za baterijski paket

Modul za komunikaciju s računalom

Modul se s računalom povezuje standardnim RS232 (DB9) kablom. Modul je potrebno napajati sa stabiliziranim istosmjernim 12V izvorom preko Power konektora. Pri tome je važno voditi računa o polaritetu napajanja.

Parametri serijske veze (38400, 8, N, 1)

• Baud rate: 38400 kbps
• Parity: None
• Data bits: 8
• Stop bit: 1

Na modul za komunikaciju s računalom povezuju se do osam Modula za baterijski paket na konektore P1-P8. Povezivanje se vrši bilo kojim redoslijedom putem 14-pinskog flat kabla (IDC 14). Kako ne bi došlo do problema u komunikaciji svakom priključenom modulu za baterijski paket potrebno je dodijeliti jedinstvenu adresu putem kratkospojnika.
Po potrebi moguće je spojiti i modul za mjerenje struje i energije putem RJ45 konektora (Master) i standardnog (patch) UTP kabla.

Moduli za baterijski paket

Modul omogućuje mjerenje napona 12 serijski spojenih baterijskih ćelija (maksimalno 60V). Mjerenje napona svih ćelija traje 13ms a vrši se pomoću 12-bitnog Delta sigma A/D pretvornika s ugrađenim filterom za potiskivanje smetnji. Ukupna maksimalna greška mjerenja iznosi 0.25%. Balansiranje ćelija izvodi se pomoću eksternih pasivnih komponenti.

Svakom modulu moguće je postaviti 4-bitnu adresu pomoću koje je modul moguće identificirati na serijskoj sabirnici. U sustav je moguće povezati do 16 ovakvih modula (maksimalno 192 baterijske ćelije).

Moduli dobivaju napajanje iz samih baterijskih ćelija. Potrebno je priključiti svih 12 baterijskih ćelija na konektore (Cell 1 do Cell 12) da bi modul dobio napajanje. Napon na bilo kojoj ćeliji ne smije biti veći od 5V.

Moduli za baterijske ćelije

Modul se spaja izravno na baterijske ćelije pri čemu je potrebno pripaziti na polaritet baterije. Moduli za baterijske ćelije povezuju se s modulom za baterijski paket preko RJ45 konektora korištenjem standardnog (patch) UTP kabla. Prilikom balansiranja aktivirat će se svjetleća dioda kao indikacija izbijanja baterijske ćelije preko otpornika R1 pri čemu može doći do značajnog porasta temperature na otporniku.

Moduli za mjerenje struje i energije

Modul omogućuje mjerenje trenutne struje i ukupno primljene, odnosno predane energije. Mjerenje struje vrši se preko Hallove sonde koja pruža mjerni opseg od ±50A uz rezoluciju od 0.1A. Mjerenje energije svodi se na mjerenje protoka naboja, odnosno na integriranje struje po vremenu. Rezolucija mjerenja je 8.5mAh a mjerni opseg je praktični neograničen.

Modul se spaja na baterijski paket tako da se priključak PACK- odnosno Cell1- spoji na najniži potencijal baterijskog paketa (negativni terminal prve baterije), priključak Cell1+ se spaja na pozitivni terminal druge baterije, a priključak Cell2- na negativni terminal treće baterije. Pri tome ne smije postojati kratkospojnik između druge i treće baterijske ćelije (pogledati blok dijagram modula za mjerenje struje i energije)