Project Description

Sustav za Elektromagnetsko i Temperaturno Testiranje Integriranih Krugova (SEMCTToIC)

Sustav za Elektromagnetsko i Temperaturno Testiranje Integriranih Krugova

Razvoj i testiranje integriranih sklopova je s napretkom tehnologije i smanjenjem veličina tranzistora na nanometarsku skalu postalo sve izazovnije i složenije za evaluaciju. Povećanom integracijom dolazi do problema odvođenja značajne količine toplinske energije s vrlo male površine. Iz navedenog razloga, bitno je poznavati karakteristike integriranih sklopova pri visokim temperaturama, kako bi se moglo pouzdano i precizno modelirati procese koji izravno utječu na pouzdan i trajni rad integriranih sklopova u temperaturno zahtjevnim uvjetima.

Zbog navedene problematike, ovaj rad se prvenstveno dotiče temperaturnog ispitivanja jednostavnih integriranih sklopova. Testiranje se realizira selektivnim zagrijavanjem pojedinih grijača na silicijskoj pločici, čime se postiže kontrolirano zagrijavanje u okruženju koje je moguće matematički modelirati. Povratna informacija dobiva se pomoću većeg broja strateški raspoređenih dioda integriranih na samu silicijsku pločicu. Sustav omogućuje upravljanje grijačima i kondicioniranje, te digitalizaciju analogne veličine signala s dioda, koja je linearno ovisna o temperaturi same diode. Za digitalizaciju signala koristi se analogno-digitalni pretvornik visoke rezolucije (18 bit) s referentnim izvorima visoke točnosti i stabilnosti (3 ppm/°C).

Za potrebe testiranja integriranih sklopova na testnom čipu implementirane su dvije linije za kašnjenje (0-255 ns) i dva sklopa za direktnu digitalnu sintezu s mogućnošću regulacije frekvencije (do 37,5 MHz) i faze. Veza s osobnim računalom realizirana je putem USB sučelja, omogućujući tako jednostavnu i široku uporabu. Pomoću programske podrške razvijene za navedeni sustav, omogućeno je upravljanje ispitnim procedurama, kao i brza analiza, obrada i vizualizacija prikupljenih podataka tijekom testiranja.